Trailing stop

Trailing stop je v podstatě posuvný stop loss pokyn, který kopíruje pohyb trhu. Zkratkou se označuje jako TS.

Trailing stop je automaticky posuvný stop loss

Stejně jako u SL je při proražení trailing stopu obchod automaticky uzavřen. Trailing stop se vždy automaticky posunuje o námi nastavenou hodnotu ve směru obchodu. To znamená, že pokud jsme v pozici long, TS se vždy posunuje pouze long a naopak v short pozicích se vždy posunuje pouze směrem short. Hodnota příkazu TS se udává v pipech. Vše si dále vysvětlíme na příkladu.

Příklad na TS

Pokud jsme například otevřeli short pozici na dnešním EURUSD s trailing stopem 25 pipů (na obrázku je tato hodnota označena jako “rozdíl mezi nejnižší cenou a nastavením SL), pak se trailing stop posunuje naším směrem. Vždy, když se cena dostane níž (protože jsme v short pozici) než je aktuální stav SL, dojde k úpravě SL o další pip. Naopak při pohybu ceny nahoru se hodnota SL nijak nemění. V tom spočívá jeho základní princip. Pokud zvolíme správně velký TS, tak se náš SL pohybuje s  trendem a kryje nám pozici, ale ve chvíli, kdy se trend změní, tak se nám pozice automaticky uzavře na našel SL.

Viz obrázek:

TS

Trailing stop sám o sobě nechrání před ztrátami, ale jeho velká výhoda spočívá v  tom, že fixuje zisk. Zároveň, pokud je pohyb na trhu velmi výrazný, umožní nám získat z něj jeho velkou část a naopak, pokud pohyb výrazný není, tak nás ochrání ve chvíli, kdy se trend otočí.