Technické indikátory: MACD

MACD (Moving Average Convergence – Divergence ) je velmi často považován za vůbec nejspolehlivější indikátor. Vychází přímo z pohyblivých průměrů.

MACD vyvinul Gerard Appel (viz. fotografie na konci článku)  v roce 1960. Pro jeho výpočet se používají tři různé exponenciální pohyblivé průměry. Obvyklým nastavením indikátoru je perioda 12 – 26 – 9. První dvě označují exponenciální pohyblivý průměr, který se přímo používá k jeho výpočtu a poslední je perioda exponenciálního pohyblivého průměru, který tvoří tzv. signální křivku.

Výpočet MACD

MACD = EMA (12) – EMA (26)

Signální křivka = EMA (9)

V roce 1986 MACD výrazně vylepšil Thomas Aspray, který změnil zobrazování MACD na formu histogramu.

Histogram = MACD – signal.

Indikátor se pak zobrazuje pod grafem a osciluje kolem nuly. Čím více se odchýlí od nuly, tím více je trh překoupený nebo přeprodaný.

Kromě nejčastěji používaného nastavení 12-26-9 je běžné také nastavení 5 – 34 – 7. Pozorný čtenář článku Technické indikátory: Pohyblivé průměry v hodnotách 5 a 34 jistě poznal čísla Fibonacciho řady. Základním předpokladem používání MACD je využití takové nastavení, které je svázané s tržními cykly a dobře je kopíruje. Jak využívat tento technický indikátor v obchodování? Podívejte se dále.

Gerard_Appel

Gerard Appel