Technické indikátory: Stochastic oscillator

Tento oscilátor vyvinul na konci 50. let Američan dr. George C. Lane.

Stochastic oscillator patří do skupiny oscilátorových indikátorů. Obvykle se nachází pod grafem trhu. Jeho logika spočívá v tom, že zachycuje aktuální rychlost trhu ve vztahu k pohybům cen v minulosti. Vzdálenost minulosti nám definuje perioda. Hodnoty aktuální tržní ceny porovnává s krajními hodnotami pozorovanými v nedávném období (viz vzorec výpočtu níže).

Stochastic oscillator – Parametry

Stochastic oscillator dosahuje hodnot od 0 do 100. Pokud se indikátor dostane pod hranici 20 bodů, je to vnímáno jako silně přeprodaný trh. Naopak když je indikátor nad hranicí 80 bodů,  jedná se o překoupený trh.

Samotný výpočet Stochastic oscillatoru je trochu složitější, než tomu bylo u RSI. Skládá se ze dvou křivek. První z nich je hlavní křivka, nazývá se %K. Druhá křivka se nazývá %D a vypočítá se jako klouzavý průměr X předchozích hodnot %K.

Výpočet %K:

(Aktuální close – nejnižší low) / (nejvyšší high – nejnižší low) * 100

Výpočet %D:

n předchozích %K / n

Stochastic oscillator

Stochastic oscillator

Výsledkem je mapa (viz obrázek výše), na které červené ovály představují přeprodaný nebo překoupený trh. Na způsoby využití stochasticu se podíváme  v následujícím článku.