Technické indikátory: RSI (index relativní síly)

Index relativní síly (anglicky relative strenght index) vynalezl J. Welles Wilder. Jedná se o momentový technický indikátor, který měří rychlost a změnu cenového pohybu.

RSI se pohybuje od 0 do 100, přičemž hodnoty menší než 30 značí přeprodaný trh a naopak hodnoty vyšší než 70 označují překoupený trh. RSI indikátor se často používá k odhalení divergencí, trendů nebo tzv. falešných proražení.

Výpočet RSI

RSI_vypocet

Vzorec pro výpočet RSI

Kalkulace RSI je složena z průměrného zisku a průměrné ztráty za 14 časových period. Zájemci mohou níže vidět vypočítaný indikátor RSI pro index Nasdaq 100.

RSI vypocet

Výpočet RSI

V tabulce lze vidět, jak se RSI počítá. V realitě si však můžete u každého grafu nastavit RSI s jeho parametry manuálně a výpočet proběhne automaticky. Nicméně nikdy není na škodu vědět více než ostatní.

Jak RSI používat

Na následujícím grafu je indikátor RSI vypočtený z cenového vývoje akcií společnosti ExxonMobil během roku 2012. Perioda je nastavena na 14 dní. Můžete vidět, jak RSI na konci května spadlo pod úroveň 30, takže se trh jeví jako přeprodaný  Tento propad je doprovázený i propadem ceny akcií a naskytla se příležitost pro otevření dlouhé pozice. Následoval silný býčí trend, který hodnoty indikátoru RSI drží nad střední úrovní 50. V takovém případě obchodník čeká až přesáhne hranici překoupenosti, protože to bude signál k uzavření pozice. Akcie ExxonMobil dosáhly vrcholu v říjnu po té, co RSI prolomilo hranici 70 a trh byl již překoupený. Před tím než přišla následovná korekce, měl obchodník dostatečně času na uzavření dlouhé pozice.

RSI ukazka

RSI v grafu

V nejlepším případě mohl obchodník realizovat zisk ($91-$76)*počet nakoupených akcií. RSI je velice oblíbený a užitečný technický indikátor, který je vždy vhodné sledovat v grafu alespoň okrajově.