Použití Stochastického oscilátoru

V tomto článku si povíme, jakými způsoby se s pomocí indikátoru Stochastic obchoduje.

Navazujeme na předchozí článek, ve kterém jsme si Stochastic představili. Než se do toho však pustíme, řekneme si o nejoblíbenějším nastavení. Často používaným způsobem je využití 5 svíčkového Stochasticu vyhlazeného 3 svíčkovou periodou. Dále se často používá 10 svíčkový Stochastic s 3 svíčkovou periodou. Dodejme, že Stochastic je netrendový indikátor, čili nejlepších výsledků dosahuje na netrendujících trzích.

3 základní způsoby obchodování s pomocí Stochastic

1) Stochastic je překoupený / přeprodaný

O tomto způsobu jsme se zmiňovali již v minulém článku. Jedná se o situace, kdy se trh pohyboval delší dobu určitým směrem a nyní se začíná obracet. Zároveň se indikátor nachází pod určitou hranicí. Tato hranice bývá obvykle definována jako 80 a 20 bodů. Na obrázku je situace, kdy je trh přeprodaný, tzn. že indikátor je pod hranicí 20 bodů.

 preprodany

2) Protnutí %K a %D

Tato situace nastává v případě, že dojde ke krátkodobé změně trendu. Trh se začíná obracet a dojde k protnutí indikátoru. Nemusí se jednat o protnutí pod určitou hranicí indikátoru. Stochastic obvykle generuje větší množství těchto signálů, takže je vždy dobré využit ještě další indikátor na filtrování těchto typů signálů.

 cross

3) Stochastic divergence

Posledním způsobem využívání Stochasticu je tzv. divergence. Už jsme si o pojmu divergence psali na u MACD. Jedná se o rozdíl mezi cenou v grafu a tvarem indikátoru. Konkrétně může situace vypadat například tak, jako je tomu na grafu. Výhodou využívání divergencí je fakt, že pravděpodobnost úspěchu na základě tohoto signálu je výrazně vyšší, než tomu bývá u jiných typů signálů.

divergence