Jak používat MACD?

Indikátor MACD vychází z pohyblivých průměrů a proto, stejně jako v jejich případě, funguje velmi dobře na trendujících trzích. V případě málo volatilních trhů však ztrácí na efektivitě. 

Typy signulů MACD

1) Překřížení MACD a EMA.

2) Překřížení MACD a nulové linie.

3) Býčí a medvědí divergence.

 Překřížení MACD a EMA

Prvním z nich je překřížení MACD a EMA. Dlouhý (nákupní) signál se vygeneruje ve chvíli, kdy je MACD pod nulou, ale trend se mění a dojde tedy k překřížení MACD a EMA. Těchto signálů se však generuje poměrně dost a je třeba tedy vybrat takové, které mají větší sílu. K tomu nám poslouží odchylka o nulové hranice. Aby byl signál dostatečně silný, měl by se nacházet alespoň pod hranicí -0,002. Případně si můžeme zvolit i menší hodnotu. Logicky budeme dostávat menší množství platných signálů.

Pro vstup do krátké pozice platí stejná pravidla, jen zrcadlově převrácená. EMA tedy protíná MACD shora a signál musí být minimálně nad hranicí 0,002.

Tento typ signálu je vhodný spíše pro vyšší časové rozlišení.

Překřížení MACD a EMA

Překřížení MACD a EMA

Překřížení MACD a nulové linie

Podobně jako v předchozím případě, i v tomto budeme využívat překřížení dvou hranic. V tomto případě úplně vynecháme křivku EMA (9), ale použijeme pouze nulovou hranici a MACD.

Long signál je generován, když dojde k protnutí zdola. Viz obrázek vpravo.

Short signál je generován analogicky, čili při protnutí hranice MACD shora.

V tomto případě nemáme k dispozici žádný způsob, jak filtrovat dobré a špatné signály. Je proto vhodné doplnit tento systém ještě nějakým dalším indikátorem, protože tento způsob generuje mnoho signálů. Obzvláště v situacích, kdy se trh konsoliduje, se můžeme dočkat falešných signálů.

MACD a nulová linie

MACD a nulová linie

Divergence

Zdaleka nejpoužívanějším a také nejpřesnějším způsobem analýzy s pomocí MACD je obchodování divergencí.

Divergence je nesoulad mezi cenou a hodnotou, kterou nám ukazuje MACD.

Než se dostaneme k tomu, jak divergence využít, povíme si, co za nimi vlastně stojí. Konkrétně je to slábnoucí síla trhu. Na začátku velkého pohybu se od sebe EMA 12 a EMA 26 vzdalují a MACD tak roste. Tuto situaci si můžeme představit na obrázku vlevo. Dojde k ní 13. března v 16:00. Pak po určitou dobu trh konsoliduje a nabírá sílu na další pohyb. Pokusí se o proražení, jenže to se nepodaří. V tu chvíli je rozdíl mezi EMA 12 a EMA 26 malý, protože trh je v podstatě na místě. MACD tento pohyb zaregistruje minimálně a vytvoří druhé, výrazně menší dno 14. března  kolem 13:00.

Poté se trh otočí long a my na základě této divergence vstupujeme do trhu. Na obrázku níže se nachází typická býčí divergence.

macddivergence

MACD divergence

Medvědí divergenci dostaneme opět analogicky, čili při vytvoření falešného vrcholu a následné otočení trendu.