Technická analýza

Vedle fundamentální analýzy je mezi obchodníky využívána hlavně technická analýza. Oproti těžce dostupným makroekonomickým datům a zkoumání jejich dopadů na konkrétní subjekty na trhu, si technická analýza vystačí pouze s grafem!


Pro intradenní obchodníky je technická analýza často veškerá jejich práce. Při krátkodobém obchodování je využívána více než analýza fundamentální. Většinou platí, že obchodníci využívající technickou analýzu razantně odmítají fundamentální a naopak. Technická analýza je založena na myšlence, že prakticky veškeré relevantní informace k obchodu lze vyčíst z grafu a tyto informace se objevují dříve, než veřejnost zareaguje.

Nevěříte, že to tak může být? Důkazem je mnoho obchodníků, kteří zbohatli krátkodobým obchodováním za pomoci technické analýzy. Známá jména jsou například Larry Williams nebo Martin S. Schwartz, kteří byli schopni vydělat kolem miliónu dolarů za rok!

Technická analýza: Princip

Technická analýza studuje změnu nabídky a poptávky společně s objemem obchodů aktiv. Její princip je založen na stálém opakování minulého vývoje v budoucnosti, protože jednotlivé subjekty na trhu využívají informace z minulosti k opětovnému nákupu a prodeji aktiv. Vznikají tak grafické formace, které se průběžně a pravidelně objevují v grafech. Předpokladem pro technickou analýzu je pohyb cen v trendech, které rozlišujeme na:

Medvědí (klesající):

Bear trend

Bear trend

Býčí (rostoucí)

Bull trend

Bull trend

případně jdoucí bokem (sideways market), což je případ, kdy nelze přesně určit, jestli cena spíše klesá nebo roste. Dále pak tyto trendy rozlišujeme podle délky trvání:

  • Primární trend – trendy trvající i několik let
  • Sekundární trend – trendy trvající několik měsíců
  • Terciární trend – výkyvy trvající několik dnů nebo týdnů

V případě, že obchodník spekuluje na vývoj ceny v terciárním trendu, tak je vždy vhodné, aby sledoval směr, kterým se trh ubírá v trendu sekundárním!

Technická analýza: Metody

Metod, které používají intradenní obchodníci, je mnoho, ale všechny se odvíjejí od základních principů:

  • Cena je určena nabídkou a poptávkou
  • Nabídka a poptávka je ovlivněna racionálními a iracionálními činiteli
  • Ceny neustále vytvářejí trendy a tyto trendy se dají podchytit na základě předchozího vývoje a objemu obchodů
  • Grafické formace se v čase opakují

Na základě těchto principů obchodníci zkoumají grafy pomocí svíčkových formací (viz. obrázky výše) a technických indikátorů (MACD, klouzavé průměry, RSI, atd.). Nejvíce využívané technické pomůcky jsou tyto: