Take profit

Take profit je označení pro automatické uzavření pozice v zisku. Často se také označuje zkratkou TP.

Jedná se tedy v podstatě o opak stop lossu, ve kterém jsme nastavovali maximální hranici ztráty. 

Základní podmínkou pro stanovení TP je, aby se pro dlouhé pozice nacházel nad aktuální cenou na trhu a pro krátké pozice pod aktuální cenou. Pokud by tomu tak nebylo, tak se jedná o chybu a platforma by nám takové nastavení TP nedovolila. Nemusí ale nutně platit, že každý obchod uzavřený na TP musí být ziskový. Může nastat situace, kdy se nacházíme ve ztrátě a víme, že nám hrozí uzavření obchodu na  SL. Nastavíme tedy TP na hranici, kde očekáváme korekci trendu. Pokud byl náš odhad správný, vystoupíme s pomocí TP, ale přesto realizujeme ztrátu.

Příklad nastavení take profitu

(použijeme stejný příklad, jaký jsme využili pro ukázku SL):

Take profit

Take profit v praxi

Proč používat take profit:

Existuje mnoho důvodu, proč využívat TP. My uvedeme několik základních:

  1. Očekáváme, že cena půjde naším směrem, ale zastaví se na supportu či resistenci a pak se vrátí na původní úroveň. My se tedy rozhodneme pro výstup na této hranici.
  2. Máme pevně stanovený TP na základě obchodního plánu.
  3. Trh se pohybuje v kanálu. My chceme vystoupit na maximální možné hranici, čili na maximu nebo minimu tohoto kanálu.

Proč nepoužívat take profit:

Pro TP neplatí to samé jako pro SL, čili že bychom jej měli používat za každou cenu. Zde naleznete několik dobrých důvodů, proč TP nevyužívat:

  1. Trh má velký  potenciál a bylo by na škodu jej maximálně nevyužít.
  2. Není součástí obchodního plánu.
  3. Obchodování probíhá na základě hedgingu.