Support a rezistence

V technické analýze existuje mnoho indikátorů a grafických formací, které obchodníci využívají ke správnému načasování vstupu do příslušné pozice. Velice oblíbenou a využívanou grafickou formací je tzv. support a rezistence.

Support a rezistence (česky úrovně podpory a odporu) mnoho obchodníků považuje za klíč k úspěšnému obchodování. Existují dokonce tací, pro které jsou tyto grafické formace to jediné, co k obchodování používají společně s důkladným money managementem! Základem pro support a rezistenci je, jak jsme si již napsali v článku o technické analýze, opakování cenových formací z minulosti, kterých lze při správném načasování využít k úspěchu.

Support

Supporty jsou body, ve kterých cena vzdoruje dalšímu poklesu. Tyto místa označují nejnižší cenu během určitého časového úseku, za kterou jsou obchodníci ochotni prodat příslušné aktivum a začínají toto aktivum více nakupovat. Proč tomu tak je, nás zajímat příliš nemusí, to by mohlo být předmětem fundamentální analýzy, důležité je využít této formace ve svůj prospěch.  Pokud zakreslujeme support do grafu, vždy jej kreslíme pod příslušnou úroveň. Příklad trojitého supportu, který je vytvořen cenovým indexem platiny, si můžete prohlédnout na následujícím grafu. Než došlo ke konečnému prolomení supportu cena se několikrát odrazila od supportu až o 10%.

support

support

Rezistence

Rezistence jsou naopak body, ve kterých cena vzdoruje dalšímu růstu. Tyto místa označují nejvyšší cenu, během určitého časového úseku, za kterou jsou obchodníci ochotni nakoupit příslušné aktivum a začínají toto aktivum více prodávat. Rezistenci zakreslujeme vždy nad příslušný vrchol. Opět stejný graf s cenovým indexem platiny tentokrát si však můžete prohlédnout úrovně rezistence, od kterých se cena odrážela až o 8%. Ke konci došlo k falešnému proražení, které jak je vidět následoval opět propad. Pokud se obchodník chytil na falešné proražení a vstoupil do dlouhé pozice je lepší tuto pozici rychle uzavřít s malou ztrátou. Nejlepší ochranou je stop loss.

rezistence

rezistence

Dvě užitečná pravidla k supportům a rezistencím:

  • Čím vícekrát se cena odrazí od supportu nebo rezistence, tím je větší pravděpodobnost, že se tak stane znovu.
  • Obchodníci reagují více na supporty a rezistance, které jsou čerstvé, než na ty ze vzdálenější minulosti a tím umocňují jejich sílu.

Supporty, rezistence a trendy

Hlavní index americké akciové burzy S&P 500 během roku 2012 provázel silný býčí trend a jasně v něm lze ilustrovat jednotlivé supporty a rezistence.  Každý support navazuje na předchozí o několik procent výše a stejně tak je tomu u rezistence. Společně s trendovými čárami pak skvěle analyzují probíhající trend. Prolomení supportu nebo spodní trendové čáry (trendová čára je vždy úrovovní supportu nebo rezistence) by mohl znamenat zlom v býčím trendu.

rezistence_support

Support, rezistence a trend

Supporty a rezistence jsou mocným nástrojem technické analýzy a lze na nich profitovat, nicméně vždy je také důležité mít jasně danou obchodní strategii a důsledně dodržovat money management. Pokud obchodník dokáže zůstat klidný, nepodléhat emocím a držet se obchodního plánu, tak mu v úspěchu nic nebrání.