Stop loss

S výrazem stop loss se setkal každý, kdo byť jen mimoděk někdy zavadil o obchodování. Dobře si tento pojem zapamatujte, protože se jedná vůbec o to nejdůležitější součást obchodování každého tradera. Často se můžeme setkat s zkratkou SL, která se mezi obchodníky běžně využívá. 

Definice pojmu stop loss

Stop loss je námi zvolená hranice, na které se naše pozice na trhu automaticky uzavře. Smysl spočívá v tom, že místo abychom inkasovali vysokou ztrátu, raději z trhu vystoupíme s přijatelnou, nižší ztrátou. Výši ztráty si určíme na základě pravidel money managementu. Pro používání stop lossu by platí jednoduché pravidlo:

Každý obchod musí mít stop loss!!

Příklad využití stop lossu:

Řekněme, že obchodujeme strategii křížení EMA 20 a EMA 50 na třicetiminutovém grafu EURUSD. V tom případě bychom na dnešním grafu (11.4.2013) dostali platný signál. Otevřeli bychom tedy pozici a zároveň bychom na základě našeho obchodního plánu přiložili SL tak, jak vidíte na obrázku:

Stop loss

Stop loss v praxi

Díky použití SL jsme si tedy pevně stanovili riziko, které jsme v trhu podstoupili. Mezi obchodníky koluje známé přísloví: ”Cut your losses and let your profits run.”, což se dá volně přeložit jako “své ztráty včas uzavřete a zisky nechte běžet”.

Tags: