Scalping pro začátečníky

Co to je scalping?

Scalping je jednou z technik krátkodobého obchodování, která má za cíl generovat mnoho zisků na menších cenových pohybech. Scalper denně provede od několika desítek po pár stovek obchodů. Scalping obchodník věří, že generování menších zisků je snazší než velkých zisků.

Scalping může být považován za formu arbitráže cenových gapů tvořených bid-ask spreadem. Bývá také zmiňován v souvislosti s tržní manipulací.

Scalper vystupuje na trhu jako market maker, který udržuje likviditu v daném produktu.

V souvislosti se scalping bývá zmiňována strategie to make the spread. Znamená to kupovat za Bid cenu a prodávat za Ask cenu se ziskem ve výši bid-ask spreadu. Bid-ask spread bývá širší u nelikvidních instrumentů. Někteří scalpeři preferují scalping méně likvidních trhů. Obecně však tito obchodníci vyhledávají stabilní trhy s nízkou volatilitou, kde mohou provádět extrémně rychlé obchody.

Základem úspěchu scalpera je risk management. Cílem je generování mnoha malých zisků a je nezbytné, aby se obchodník vyvaroval situaci, kdy tyto malé naakumulované zisky vymaže jednou ztrátou, kterou si nechá utéct příliš daleko.

Základní principy scalping

  • Menší zisky se získají snáze
  • Spread může být výnos, ale také náklad – Věnujte pozornost výši spreadů a likviditě trhu
  • Menší expozice, menší riziko – Scalper obchoduje velmi rychle na krátký úsek
  • Vyšší objem obchodů vede k vyšším ziskům

Scalping

Tags: