Technické indikátory

Technické indikátory jsou velmi často používanými nástroji technické analýzy. Dělíme je na 4 základní skupiny:

Trendové indikátory

Jedná se o technické indikátory, které sledují trend trhu. Jejich smyslem je trend rozpoznat, sledovat jej a případně i určit jeho možný konec.

Mezi nejznámější patří:

Oscilátory

Druhou hojně využívanou skupinou indikátorů jsou oscilátory. Vycházejí z jedné z nejdůležitějších vlastností trhů: cyklického opakování pohybů. Jejich hlavní funkcí je měřit a reprodukovat sílu trhu. Pohybují se v určitém rozmezí vymezeném pevnými hranicemi. Dále má ještě většina oscilátorů stanovené hranice značící překoupený či přeprodaný trh. Pokud se indikátor dostane za tyto hranice, je to považováno za platný signál pro vstup na trh.

Nejznámější příklady:

Indikátory volatility

Tyto indikátory se snaží měřit rozkolísanost trhu. Čím vyšší je volatilita, tím větší částku můžete během krátkého časového úseku získat.

Některé příklady:

  • Bollingerova pásma (BB)
  • Rate of Change (RoC)
  • Average True range (ATR)

Indikátory objemu

Principem těchto indikátorů je zachycování toku peněz. Snaží se zachytit narůstající změnu toku oproti předchozímu a tím nám dát informace o tom, jakým směrem by se trh mohl dále vyvíjet.

Příkladem jsou:

  • Money Flow Index (MFI)
  • On Balance Volume (OBV)

Indikátory sentimentu

Ať už využíváte jakékoliv indikátory, vždy mějte na paměti, že všechny indikátory vychází z ceny. Za každých okolností tedy musíte počítat s tím, že někdy indikátor selže. Obchodníci, kteří stále ještě hledají tzv. „svatý grál“, čili nástroj analýzy trhu se 100% úspěšností, dost dobře nepochopili základní podstatu obchodování na trzích a dříve či později na to doplatí.