Risk reward ratio

V tomto článku si povíme o pojmu Risk Reward Ratio (RRR).

V předchozím článku jsme se věnovali money managementu. RRR nám říká, jaký je poměr mezi ziskem a ztrátou určitého obchodu. Pokud na jeden obchod riskujeme 300 USD (vzdálenost mezi naším vstupem do pozice a stop lossem) a náš výstup je na hranici 600 USD (vzdálenost mezi naším vstupem do pozice a take profitem), pak je náš poměr mezi ziskem a ztrátou 2:1.

Mnoho obchodníků se však soustředí hlavně na to, aby byl jejich obchod ziskový. Nevěnují takovou pozornost tomu, jaký mají jejich obchody potenciál. Přitom potenciál jednotlivých obchodů hraje spolu s procentuální ziskovostí klíčovou roli. Přesněji si to vysvětlíme na následující tabulce:

Tabulka RRR

Hodnota ve sloupci “% ziskové obchody“nám říká, jakou minimální procentuální úspěšnost musíme mít, aby byl s daným RRR náš obchodní systém alespoň na nule. V praxi se snažíme mít co nejvyšší poměr zisků a ztrát a také co nejvyšší procentuální úspěšnost ziskových obchodů. Jak jsme již zmínili, obchodníci se až často soustředí na ziskovost systému a zapomínají na RRR. Přitom i s obchodním systémem, který má procentuální úspěšnost 40 %, lze snadno vydělávat. Stačí nám k tomu vysoké RRR v poměru například 3:1. V tomto systému bychom měli po deseti obchodech, ve kterých riskujeme pokaždé 100 USD:

Zisk: 4 * 300 USD = 1200 USD

Ztráta: 6 * (-100 USD) = -600 USD

Výsledek: 1200 USD- 600 USD = 600 USD

Jak vidíte, i se systémem, který má ziskovost menší než 50 %, je možné dosahovat skvělých výsledků. Obchodník by se tedy neměl zaměřovat jen na procentuální úspěšnost svého systému, ale i na RRR.

V dalším článku si vysvětlíme na principy navyšování pozic, čili position sizingu.