Range trading

Range Trading

Range trading je v překladu obchodování pohybu ceny v rámci nějakého předem vytyčeného rozpětí.

Trhy samozřejmě trendují, ale jsou období, kdy je cena chycena v nějakém pásmu, které kratší či delší domu nemůže prorazit, to je příležitost pro range trading.

Pokud je například cena akcie již 3 měsíce mezi hodnotami 50 a 55 USD a pokaždé se od těchto hranic odrazí. Není na trhu dostatečná síla, ani na jedné straně a tyto tábory kupců a prodejců se usídlili zjevně hlavně na těchto hodnotách. Pokud tedy cena dojde znovu nějakého takového bodu, zajisté je bezpečnější spekulovat na opětovné odražení ceny, než zastávat názor, že „tentokrát se už to konečně povede“.

range

Potenciál takového obchodu daleko převyšuje rizika a to je přesně situace, kterou bychom na trzích měli hledat. Při dotknutí se například horní hranice, zadáme prodejní příkaz s ochranným prodejem s mírným odstupem od hranice, abychom nebyli zasaženi falešným protnutím (tedy např. 56,2 USD) a výběr zisku nastavíme mírně nad spodní hranici (např 50,2 USD).

V tomto případě máme poměr rizika vůči zisku 1:4.

Samozřejmě, že range nevydrží navždy a jednou bude protnut a cena bude postupovat dále, ale jelikož mnohem více obchodníků vidí tuto situaci, bude se více obchodníků podle ní chovat a udržovat tedy ceny v tomto rozpětí.

Při takovémto poměru rizika vůči zisku by nám postačilo, aby nám vyšel jen jeden obchod ze čtyř. Šance na to, že se cena udrží ještě nějakou chvíli v range jsou většinou vyšší než 25%. Musíme, ale samozřejmě dávat pozor na různé vyhlašování zpráv a ekonomické výsledky, které mohou range hravě prorazit. Pokud se tedy blíží nějaké takové vyhlášení, obchod raději provádět nebudeme nebo pokud jsme již vstoupili, raději ho uzavřeme.

Do dalšího obchodování Vám přejeme mnoho úspěchů!