Position sizing

Position sizing je pojem, který označuje v tradingu způsob, kterým určujeme velikost následující pozice.

Jedná se o velmi důležitou součást money managementu, protože špatný position sizing nám mnohem více uškodí než pomůže. Proč tomu tak je? Je to z toho důvodu, že vždy je mnohem snazší finance ztratit, než získat. Není to jen z praktického hlediska, ale i jednoduše matematicky.

Př.: Máme na účtu 5000 USD. V prvním případě vyděláme, ve druhém proděláme 2500 USD.

1) Pokud jsme vydělali 2500 USD, máme na účtu 7500 USD. Jedná se o navýšení o 50 %.

2) V tomto případě jsme prodělali 2500 USD. Máme na účtu 2500 USD. Prodělali jsme 50 % účtu. Abychom se ale dostali na původní výši vkladu, musíme už svůj účet zdvojnásobit, čili navýšit o 100 %.

Proto je vždy snazší kapitál ztratit, než jej získat nazpět.

Position sizing v praxi

Můžeme volit z několika možností, které se liší ve způsobu, jakým získáváme výslednou velikost pozice. Volba position sizingu má značný vliv na naše konečné výsledky.

Fixní position sizing

První a nejsnazší je vybrat si určité fixní množství a s ním obchodovat do té doby, než překročíme námi předem stanovenou velikost účtu. Tímto způsobem de facto skokově navyšujeme pozice.

Př.: Opět máme účet s 5000 USD. Obchodujeme na forexu s množstvím 0.5 lotu. S růstem našeho účtu o 1000 USD zvýšíme množství lotů o 0.1. S účtem 6000 USD tedy používáme 0.6 loty, 7000 USD 0.7 lotů atd.

Hlavní výhodou tohoto systému je přehlednost a jednoduchost.

Procentuální navyšování pozic

Jak je vám zcela jistě jasné už podle nadpisu, budeme využívat celkovou velikost našeho účtu a riskovat jeho určitou procentuální část.

Př.: Opět využijeme účet na 5000 USD. Abychom dodrželi pravidla money managementu, budeme riskovat 2 % účtu na jeden obchod. Výpočet pak vypadá následovně:

5000 USD * 0,02 = 100 USD

Na jeden obchod tedy riskujeme 100 USD. Pro získání konkrétní velikosti lotů potřebujeme znát velikost našeho SL a také hodnotu jednoho pipu. Řekněme, že obchodujeme EURUSD, kde je hodnota pipu 10 USD a náš SL je 20 pipů. Velikost lotů vypočteme následovně:

100 / (10 * 20) = 0.5 lotu

Abychom dobře pochopili rozdíl mezi předchozím typem position sizingu a tímto způsobem, řekněme, že jsme v prvním obchodu vydělali 400 USD. Celkem máme tedy na účtu 5400 USD a oba následné výpočty jsou následující:

5400 * 0,02 = 108 USD ;

108 / (10 * 20 ) = 0.54 lotu

Pro druhý obchod tedy už použijeme 0.54 lotu, kdežto v prvním případě bychom až do hranice 6000 USD na účtu obchodovali 0.5 loty.

Jak vidíte, hlavní výhodou tohoto způsobu je, že mnohem více zohledňuje aktuální stav účtu. Pokud se děsíte toho, že by jste si na každý obchod museli manuálně vypočítávat velikost lotů, doporučujeme si vytvořit funkci v Microsoft Excelu. Například pokud si vedete obchodní deník, pak vám Excel bude velikost lotů zadávat automaticky.

Tyto dva způsoby patří do skupiny těch úplně základních způsobů navyšování pozic. V budoucnu si představíme propracovanější systémy, které mohou vaše obchodování posunout výš.