Patterny: Reverzní formace

Mezi základy technické analýzy patří kromě různých indikátorů, trendových linií, supportů a resistencí a dalších aspektů také cenové formace, též nazývané patterny. Jedná se o různé formace, které se v grafech často opakují. Každý obchodník by měl znát alespoň ty úplně základní, o kterých se zmíníme v dnešním článku. Některé formace jsou velmi jednoduše rozpoznatelné, jiné naopak hůře, ale všechny nabízí poměrně slušnou míru spolehlivosti.

Patterny dělíme na ty, které ukazují na otočení trendu (reverzní) a ty, které značí pokračování trendu. V tomto článku se budeme věnovat formacím reverzním, čili formacím signalizujícím otočení trendu.

Patterny signalizující otočení

Jedná se o takový typ patternu, který, pokud se na trhu objeví, značí, že trh půjde v opačném směru, než jakým se pohyboval doposud. Způsob obchodování těchto formací je u všech níže ukázaných formací dost podobný. Vstup do trhu přikládáme ve chvíli, kdy jsme si jisti, že se skutečně jedná o danou formaci.
Stop loss se pak vždy nachází v případě short pohybu nad patternem (nebo jeho poslední částí) a v případě long pod ním. Vše si názorně ukážeme na obrázcích. První typem reverzní formace je tzv. hlava a ramena. Všechny zdejší příklady budou vysvětleny na původně dlouhém trendu, který se ale bude obracet do krátkého. Čekající pokyny na obrázcích jsou tedy prodejní pokyny.

Hlava a ramena

Tato formace patří k největším a nejspolehlivějším indikátorům obratu trendu. Dá se rozdělit na 4 hlavní části. Dvě ramena, hlavu a linii krku (neckline). Tato formace se spíše obchoduje na H1 a H4 grafech, které jsou pro ni ideální. Princip obchodování této formace není nijak složitý. Čekáme, až se vytvoří druhé odražení od neckline (místo přesně pod hlavou), které chápeme jako druhý pokus trhu dostat se nad hranici hlavy. Protože se tento pokus nezdaří, trh na něj již nemá dostatek sil a proto dojde k obratu. V tu chvíli položíme čekající pokyn pod neckline a zároveň SL nad rameno. Pokud bychom byli konzervativní, mohli bychom vložit SL nad hlavu. Výstupní pokyn nad rameno ale určitě stačí, protože pokud je protnutý, nejedná se o tuto formaci.

Hlava a ramena

EURUSD, H1, 1.5.2013

Kromě patternu popsané na obrázku existuje i inverzně převrácená formace hlavy a ramen, která je ovšem naprosto stejná, pouze zrcadlově převrácená. Jediný rozdíl je, že se z trendu short obrací do trendu long. Stejně tak obrátíme i SL a TP.

Dvojitý vrchol, dvojité dno

Další naprosto základní pattern, který nabízí velmi slušnou míru spolehlivosti, co se týče odhadu obratu trendu. Jeho tvar je vždy stejný. Nejprve se vytvoří high (nejvyšší bod), které následně trh nedokáže udržet a provede korekci. Po určité době následuje nový pokus o proražení daného high. Když se ani ten nezdaří, trh se znovu otočí, protne dolní hranici a tím je formace dvojitý vrchol kompletní. Na obrázku je vidět trochu typická formace dvojitého vrcholu.

Tato formace se obvykle obchoduje tak, že několik pipů nad dosažené maximum přiložíme SL (červené čára) a těsně pod tělo formace umístíme čekající pokyn k prodeji, který se při dotyku aktivuje (zelená čára).

EURUSD, H1 17.4. 2013

EURUSD, H1 17.4. 2013

Při umisťování čekajícího pokynu je třeba dbát na to, abychom jej neumístili do grafu příliš brzy. Nesmíme to udělat dříve, než se zformuje druhý vrchol a dojde k odražení. Poté buď nastavíme čekající pokyn, nebo vstupujeme tržním příkazem.

Opakem dvojitého vrcholu je formace dvojitého dna. Je ve všech ohledech stejná, pouze je převrácená přes horizontálu. Kromě dvojitých formací existují ještě také trojité formace vrcholu a dna, které se však obchodují naprosto stejně. Je však maximálně důležité, abychom do trhu nevstupovali příliš brzy a tím pak riskovali uzavření obchodu na SL, když by trh tvořil třetí vrchol, místo původních dvou. Mohlo by dojít k předčasnému uzavření obchodu ve zbytečné ztrátě na SL. Proto je vždy lepší v klidu vyčkat.

1-2-3 pattern

Posledním dnes představeným typem formace je tzv. 1-2-3. Označuje se tak proto, že se skládá ze 3 částí: vrcholu, korekce a nižšího vrcholu. Tento pattern je podobný dvojitému vrcholu s tím rozdílem, že trh v tomto případě ani nedokáže vytvořit druhý vrchol a otočí se dřív. Zde pozor, rozhodně to neznamená, že by měl tento pattern větší sílu a náš TP by tak mohl být větší. To bohužel neplatí. Způsob obchodování tohoto patternu je podobný jako v předchozích příkladech. Pod druhý nižší vrchol umístíme čekající pokyn, nad tento vrchol dáme náš SL.

EURUSD, H1, 9.5.2013

EURUSD, H1, 9.5.2013

Stejně jako v případě formace hlava a ramena bychom SL mohli umístit výše, ale bylo by to de facto zbytečné, protože pokud by se trh dostal nad náš SL umístěný podle obrázku, tak už by se nejednalo o formaci 1-2-3.

Tímto jsme vyčerpali úplně nezákladnější reverzní formace. V některém z dalších článků si ukážeme další, méně obvyklé. Nejprve se však podíváme na formace značící pokračování trendu.