Testování strategií

Hledejme a testujme své strategie! Každý obchodník může s obchodními strategiemi experimentovat dle libosti, testování strategií je klíčem k úspěchu.

Testování strategií

Na konci svého testování by si měl vybrat takovou strategii, která mu nejvíce vyhovuje. Strategie by měl testovat na historických datech a podle toho zlepšovat její úspěšnost. V okamžiku, kdy máme takovou strategii vytvořenou, můžeme vyzkoušet obchodování na demo účtu. Jak dlouhé by mělo být obchodování na demo účtu nelze jednoznačně říct. Někomu může stačit měsíc a někomu naopak nestačí ani rok. Záleží na typu zvolené obchodní strategie. Pokud scalpujeme, tak denně otevřeme 3 – 5 obchodů. V takovém případě uvidíme první výsledky výkonnosti naší strategie třeba už za měsíc. Pokud naopak obchodujeme swingově, budeme mít po jednom měsíci jen velmi málo obchodů, které nám pro hodnocení strategie stačit nebudou.

Disciplína vs. emoce

Největším nepřítelem strategií jsou emoce, které nás připravují o zisky. Je tedy třeba si dát pozor na následující dvě věci, které dělají obchodníkům problémy.

  1. Za prvé je to “vybírání zisků”. To znamená, že pokud jsme v ziskové pozici, tak oproti původnímu plánu neuzavřeme pozici. Očekáváme totiž, že se zisk bude dále zvyšovat. Bohužel většinou dochází ke korekcím, které nás o zisky připraví a my pak litujeme, že jsme pozici neuzavřeli dříve. To nás samozřejmě ovlivňuje psychicky. Zkrátka, dokud není obchod uzavřený, náš zisk je nulový.
  2. Druhým problémem je opačný trend. Představte si, že otevřeme pozici a po nějaké době vidíme, že trh nejde naším směrem. V tu chvíli bychom měli uzavřít pozici a nečekat na obrat, protože nemusí nastat. Vždy je těžké uzavřít pozici, která má ještě naději na zisk, nebo alespoň na tzv. breakeven (výstup na místě vstupu, tedy s nulovou ztrátou či ziskem). Nyní si představte, že obchod ve chvíli, kdy jde proti nám, uzavřeme a pak se musíme dívat na to, jak se trh otočil naším směrem a skončil v původně plánovaném zisku. To je velice depresivní situace. Bohužel takový je úděl obchodníka, zvládat psychicky náročné situace.

Ideálně by měl každý obchodník fungovat jako stroj. Striktně dodržovat svůj vyzkoušený obchodní systém a tím dosahovat zisků. Není to však ani zdaleka tak snadné. Důvodem jsou právě emoce. Klíčem k úspěchu je disciplína. Disciplinovaný obchodník má mnohem vyšší pravděpodobnost úspěchu na trzích než ten, co se rozhoduje na základě emocí. Proto vždy dbejte na to, aby jste dodržovali svou obchodní strategii. Základem pro disciplínu je vést si obchodní deník, kterému je věnován následujícím článku.