Obchodní strategie

Zatím jsme si vysvětlili, v čem spočívá day trading a co musíme vědět, pokud se do něj chceme pustit. Teď je čas si ukázat, jaké základní strategie existují a v čem spočívají.

Každý obchodník by si měl zvolit určitou obchodníí strategii, protože obchodování bez ní je v podstatě hazard! Obzvlášť intradenní obchodování vyžaduje důkladnou přípravu. Každý obchodník si musí vytvořit systém, kterého se bude držet. Může to být vlastní obchodní systém nebo i jeden z těch známých, což je obecně lepší, důležité ale je, aby mu ve všech ohledech vyhovoval.

 

 

Co to je obchodní strategie?

Jedná se o přesně stanovený plán, podle kterého se obchodník na trzích řídí. Měl by obsahovat následující prvky:

  1. Cíl našeho obchodování. Krátkodobý na týden, z dlouhodobého hlediska například na půl roku.
  2. Specifikuje způsob, který obchodník využívá k otevírání a uzavírání obchodů.
  3. Řeší nastavování hranic profit targetu a stop lossu a chování obchodníka v neočekávaných situací atd. Jinými slovy řeší všechny aspekty týkající se provádění obchodů.
  4. Stanovuje čas, kdy se obchodník bude věnovat obchodování.
  5. Přesně definuje podmínky money managementu a risk managementu, případně reward ratia.
  6. Dále obsahuje body, o kterých jste přesvědčeni, že by v plánu neměly chybět.  Může to být například maximální počet obchodů během dne, maximální výše po sobě jdoucích ztrát během jednoho dne atd.

Takto definovaná strategie je základním stavebním kamenem úspěšného a ziskového obchodování. O konkrétních obchodních strategiích si můžete přečíst v příspěvku Typy obchodních strategií.