Obchodní deník

Abychom se stali disciplinovanými obchodníky, musíme důsledně dodržovat svůj obchodní plán. Jak jsme psali v minulém článku, není to tak snadné, jak se na první pohled může zdát. Jako jedna z pomůcek nám k tomu bude sloužit obchodní deník.

Pod tímto pojmem si možná představíte nějaké složité vedení zápisků a tím i zbytečnou ztrátu času. Opak je však pravdou. Stačí nám k tomu obyčejný Excel. Přesto se většina obchodníků vedením svého obchodního deníku vůbec nezabývá. To je ale velká chyba, protože poučení se z minulosti je v obchodování velice důležité. V budoucnu se nám pak v stane, že rozpoznáme na trhu situaci, kterou jsme už zažili. Budeme vědět, jak jsme se tehdy zachovali a co jsme udělali špatně. A tentokrát tu chybu znovu neuděláme.

Co by měl obchodní deník obsahovat?

Základem by měly být informace o jednotlivých obchodech. Konkrétně jsou to tyto informace (na příkladu obchodování na forexu):

 1. trh – o jaký konkrétní měnový pár se jedná (př: USD/CHF)
 2. typ pozice – long nebo short
 3. důvod, proč do trhu vstupuji – pokud mám více možností vstupů nebo používám více patternů apod.
 4. identifikační číslo pozice
 5. otevírací cena (OP) – open price
 6. stop loss (SL) – maximální hranice, na které se pozice ve ztrátě uzavře
 7. take profit (TP) – cíl, kde chme, aby se naše zisková pozice uzavřela
 8. čas vstupu a výstupu
 9. break even point (BEP) – způsob ochrany naší vstupní pozice. Spočívá v tom, že když se naše pozice dostane do určitého stanoveného zisku, tak se naše pozice automaticky pokryje. V nejhorším případě tedy skončíme na nule.
 10. výsledek – může být v bazických jednotkách nebo v dolarech
 11. zůstatek na účtu – aktuální stav účtu
 12. obchodované množství lotů – jaké množství jsme použili
 13. ostatní poznámky
 14. zhodnocení obchodu

Článek pokračuje zde, kde se dozvíte, jak dané informace vyhodnocovat.