Money management

Důležitou součástí obchodní strategie je řízení peněz, neboli money management.

Je to systém, kterým obchodník chrání svůj kapitál před rychlým znehodnocením a zaručuje mu delší přežití i v případě série ztrátových obchodů v řadě. Jednoduše lze říci, že money management kontroluje příjmy a výdaje vašeho portfolia. Podstatou money managementu je nastavení obchodů na takové úrovni, která vám vyhovuje. I přes tyto velmi pozitivní efekty se mnoho obchodníků money managementem vůbec nezabývá a bere ho jako ztrátu času. To je zcela jednoznačně obrovská chyba.

Cíle money managementu

Jak jste již jistě pochopili, hlavním cílem money managementu je chránit váš kapitál. Základním způsobem, jak toho dosáhnout, je riskovat vždy maximálně 3 % z částky. Vyšší risk představuje přílišné riziko. Představte si, co by se stalo, kdyby vás na trzích potkala ztráta deseti obchodů v řadě. Viz následující tabulky:

Tabulka

V první tabulce se nachází systém s rizikem 3 %, ve druhé s rizikem 10 %. Po sérii deseti ztrátových obchodů máme v prvním případě na účtě stále ještě téměř 75 % kapitálu, kdežto ve druhém nám tam zbývá přibližně 35 %. Jak je tedy vidět, jedná se o velmi výrazný rozdíl. Nízké procento riskovaného kapitálu zaručuje, že výkyvy na našem obchodním účtu budou menší. Tím snížíme riziko úplné ztráty účtu. Zároveň to má pozitivní vliv na psychiku investora. Když je fluktuace na účtu menší, není obchodník pod psychickým tlakem a omezuje se tím riziko iracionálních rozhodnutí.

Při nastavování výše riskované částky je samozřejmě třeba přihlédnout k tomu, jak často a také na jakých trzích obchodujeme. Když se například věnujeme day tradingu, pak bychom nikdy neměli riskovat více než 3% z celkové částky. V případě, že je naší strategií swingové obchodování, ve kterém uděláme jeden až dva obchody za měsíc, můžeme si dovolit riskovat i 10% kapitálu. Každý se musí individuálně rozhodnout, jaké obchodované množství mu vyhovuje.

Pokud je tedy něco, co by jste si z tohoto článku měli odnést, pak je to toto: při frekventovaném obchodování nikdy neriskujte víc než 3 % kapitálu na jeden obchod.

V obchodování má obchodník jen velmi málo jistot. Jednou z nich je ale riziko, které při každém obchodu podstoupíme. Pokračování naleznete v článku věnovanému Risk Reward Ratiu