Metody analýzy trhu

Tímto článkem si otevřeme cestu do světa tržních analýz. 

Je to sice poměrně složité téma, ale zároveň je to právě to, co vám umožní předpovědět budoucí vývoj trhu, zjistit, zda je na trhu potenciál pro váš vstup do pozice a jakým způsobem ho využít ve svůj prospěch. Pokud toto dokážete, máte velmi vysokou šanci, že se z vás stane ziskový obchodník. Výhodou znalostí analýz trhu je, že je můžete aplikovat na všechny druhy trhů. Je jedno, jestli se jedná o akcie, forex, futures, indexy nebo komodity. Metody analýzy trhu jsou na všech trzích podobné, nebo dokonce úplně stejné. Základními metodami jsou technická a fundamentální analýza.

Většina obchodníků se neshodne na tom, která z těchto analýz je důležitější. Někdo preferuje technickou, někdo naopak fundamentální analýzu. Například asi nejslavnější obchodník s komoditami Larry Williams doporučuje kombinaci obou analýz. Zcela jistě je to nejlepší způsob tržní analýzy. My se nebudeme pokoušet o to, abychom rozhodli, která analýza je lepší. Naším cílem je vysvětlit, v čem tyto analýzy spočívají a jak je využít ve svůj prospěch.

Technická analýza

Jedná se o způsob analýzy, který vychází ze studování cenových map v grafu. Technická analýza vychází z myšlenek Charlese Dowa, prvního vydavatele časopisu Wall Street a zakladatele Dow Jones indexu. Jeho teorie vychází ze tří základních předpokladů:

 1. Cena je reálná a přesně reprezentuje působení veškerých tržních sil, které jsou v určitém okamžiku na trhu přítomné.
 2. Ceny se pohybují v trendech.
 3. Cenové trendy se opakují. Pokud se nám podaří je rozeznat, můžeme je proměnit v ziskové příležitosti.

Účelem technické analýzy je s pomocí cenového grafu a dalších technických nástrojů předpovědět budoucí vývoj ceny. Technickou analýzu si můžeme rozdělit na analýzu map tvořených svíčkami grafu a analýzu s pomocí indikátorů.

Mezi výhody technické analýzy patří:
 1. Vyžaduje méně informací než fundamentální analýza, protože obchodník získává všechny potřebné informace z grafu.
 2. Umožňuje přesné načasován vstupů a výstupů.
 3. Všem poskytuje stejné informace.
 4. Je poměrně jednoduchá.
 5. Technická analýza může sama přivodit naplnění, protože mnoho obchodníků používá podobné nástroje a proto se cena může pohnout v předpokládaném směru.
 6. Signály z technické analýzy často přichází po naplnění hlavní části pohybu.
Nevýhody technické analýzy
 1. Technická analýza může sama přivodit naplnění, protože mnoho obchodníků používá podobné nástroje a proto se cena může pohnout v předpokládaném směru.
 2. Signály z technické analýzy často přichází po naplnění hlavní části pohybu.

Pokračování technické analýzy naleznete zde.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je metoda, která se snaží určit skutečnou hodnotu investice. Vychází z teorie, že trh má tendenci se k této skutečné hodnotě vracet.

Snaží se o prognózy změn ceny na základě aktuální ekonomické situace, vládní politiky, společenských, přírodních a sociálních faktorů. Fundamentální analýzu je možné použít při obchodování všech finančních instrumentů, od akcií až po opce. Podle finančního instrumentu se také obchodníci zaměřují na důležité oblasti, které daný instrument ovlivňují. Například při obchodování měnových párů jsou to informace o HDP, výši úrokových sazeb, indexech spotřebitelských cen, obchodní bilanci, zaměstnanosti, fiskální a monetární politice apod.

 Výhody fundamentální analýzy:
 1. Určuje skutečnou hodnotu investice.
 2. Umožňuje předpověď budoucího vývoje ještě dříve, než nastane.
 3. Příliš mnoho faktorů, které mohou ovlivnit fundamentální analýzu.
 4. Neumožňuje přesný vstup do trhu.
 5. Všichni nemusí mít stejné informace.
 6. Neposkytuje informace, kdy vybrat zisk.
Nevýhody fundamentální analýzy:
 1. Příliš mnoho faktorů, které mohou ovlivnit fundamentální analýzu.
 2. Neumožňuje přesný vstup do trhu.
 3. Všichni nemusí mít stejné informace.
 4. Neposkytuje informace, kdy vybrat zisk.

Informace o fundamentální analýze naleznete v tomto článku.

Psychologická analýza

Tento typ analýzy se na rozdíl od předchozích dvou typů analýz nezaměřuje na dané aktivum, ale na psychologii lidí, kteří je obchodují.

Psychologická analýza si klade otázku, jak kurz například akcie ovlivní emoční chování investorů. Toto chování se často projevuje iracionálním jednáním trhů a to je také jeden z důvodů, proč není možné budoucí vývoj předpovědět se 100 procentní pravděpodobností. Psychologie obchodníků způsobuje, proč má trh někdy tendenci sílu některých zpráv ignorovat a naopak v některých případech na základě nevýznamných dat provést značný pohyb. To způsobuje odchýlení ceny od její fundamentální hodnoty, což bývá po nějaké době následováno návratem na tuto hodnotu. Obvykle je to však označováno za zhroucení trhu.

Výhody:
 1. Pokud správně chápeme psychologii trhu, můžeme předpovídat pohyby, na které nás technická ani fundamentální analýza neupozorní.
Nevýhody:
 1. Nemá racionální základy.

Informace o psychologické analýze naleznete zde.