Technické indikátory: Klouzavé průměry

Jednoznačně nejznámějším, nejjednodušším a nejpoužívanějším indikátorem technické analýzy jsou tzv. klouzavé, nebo též pohyblivé průměry (anglicky Moving Average, MA).

Co to klouzavý průměr je? Jedná se o průměr hodnot svíček z grafu. Obvykle se klouzavé průměry používají na uzavírací ceny jednotlivých svíček. Můžeme se ale také setkat s výpočtem klouzavého průměru vycházejícího z otevíracích cen, dolního nebo horního maxima, případně různou kombinací těchto hodnot. Dále existuje několik různých variací klouzavých průměrů. Ty se liší jednak způsobem, jakým se vypočítává jejich hodnota, a pak samozřejmě tím, jak se v grafu zobrazují.

Jednoduchý klouzavý průměr

Tento typ klouzavého průměru je jedním z nejpoužívanějších. Kromě označení „jednoduchý klouzavý průměr“ se můžeme také setkat s označením SMA (Simple Moving Average), což je označení pro tento indikátor v angličtině.

Vzorec pro výpočet klouzavého průměru je následující:

SMA = (P1 + P2 +…Pn) / n

Pn –cena svíčky v n intervalu.

n – perioda klouzavého průměru, tedy počet svíček, za které tento indiktátor počítáme.

Nemusíte se však obávat, že by jste si pro každou svíčku museli hodnoty indikátoru počítat. Každá obchodní platforma to udělá za nás. My si pouze zvolíme periodu a hodnoty, ze které chceme MA vypočítat. Jak je vidět v následujícím grafu (30M EUR/USD 14.3. až 15.3.2013), výsledkem jsou různě tvarované křivky.

Chart1

Exponenciální klouzavý průměr

Druhým velmi hojně používaným typem klouzavého průměru je exponenciální klouzavýlivý průměr, z anglického Exponential Moving Average. U něj se můžeme setkat s označením EMA.

Vzorec pro jeho výpočet vypadá takto:

EMA = (Pn * Exp) + (P(n-1) * 1-Exp)

Exp  = 2/(n+1)

Pn = cena svíčky v grafu

n = perioda

Oproti SMA více kopíruje trend, což si můžete všimnout, pokud porovnáte ohnutí SMA 50 a 20 s EMA 50 a 20.

Chart2

Vážený klouzavýlivý průměr

Třetím typem klouzavého průměru je vážený klouzavý průměr. Od předchozích dvou se liší tím, že neklade stejnou váhu všem svíčkám grafu, ale těm posledním přidává větší váhu než svíčkám předcházejícím. Zkratkou se označuje jako WMA (Weighted Moving Average).

Vzorec pro jeho výpočet je následující:

WMA = (Pn*n + P(1)*(n-1) + P(n-1) * 1) / (n*(n + 1)/2)

Pn = cena svíčky

n = perioda

Chart 3

Použití MA

Klouzavý průměr se využívá hlavně k určení trendu. Způsobů je však víc. Klouzavé průměry s periodou 100 a 200 často tvoří významné supporty a resistence. Jejich proražení je tedy vnímáno jako signál pro vstup na trh. Pokud dojde k proražení MA shora, jedná se o short signál, zdola naopak o long signál. Tento způsob obchodování vsak generuje mnoho falešných signálů.

Hojně využívaným způsobem obchodování s pomocí MA je využití dvou a více klouzavých průměrů v grafu.  Jako signál je vnímána situace, kdy MA s menší periodou (MA20) protne MA s vyšší periodou (MA50). Viz následující obrázek, na kterém je místo protnutí označeno černou šipkou.

Arrows

Obchodování s pomocí MA tímto způsobem může být ziskové, pokud trh splňuje dva hlavní předpoklady. Za prvé musí být volatilní, což znamená, že po proražení významných hranic udělá velký pohyb. Dále nesmí docházet k nárazovým pohybům. Pokud totiž dojde k signálu na základě nějaké významné fundamentální zprávy, větší část pohybu trhu může být už pryč, když teprve dojde ke křížení MA. V takových situacích je lepší se signálu vyhnout, protože takový obchod by nesplňoval podmínky RRR.

Nastavení period

Pro obchodní systém založený na MA má klíčovou roli nastavení indikátorů. Každý obchodník by si měl najít takové nastavení periody, které mu dle jeho názoru nejvíce vyhovuje. Nejčastěji se však setkáváme s hodnotami 10, 14, 20, 40, 50, 100 a 200. MA s periodou 100 a 200 často tvoří velmi významné supporty a resistence, proto je dobré je sledovat. Dalším oblíbeným nastavením periody je využití Fibonnaciho posloupnosti. Pohyblivé průměry pak mohou mít hodnoty 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 a 234. Vyšší už se nevyužívá.

Dodatek

Pohyblivé průměry se spíše nevyužívají samotné, ale v kombinaci s jinými indikátory. Často se do kombinace několika MA přidá oscilátor, například Stochastický. Oscilátor se pak použije k poskytování signálů a MA k jejich filtrování, aby byl obchodník ve směru trendu.

I pohyblivé průměry platí, že méně je někdy více. Zaplnit si celý graf pohyblivými průměry nemá žádný valný smysl, protože MA jednoduše generují podobné signály a žádné ideální nastavení pro ně neexistuje. V následujícím článku se podíváme na MACD indikátor. Jedná se o hojně používaný indikátor přímo vycházející z pohyblivých průměrů. Naleznete jej zde.