Inteligentní pokyny

Nezbytností každého daytradera je ovládání mnoha druhů příkazů, které bývají označovány jako inteligentní pokyny. Jejich znalost umožňuje větší flexibilitu při investování. Inteligentní pokyny však u většiny českých brokerů nejsou samozřejmostí, proto doporučuji si nejdříve zjistit možnosti platformy, než s ní začnete obchodovat.

Co to jsou inteligentní pokyny?

Jedná se o příkazy, které umožňují automatickou reakci na určitou situaci na trhu. Maximalizují zisk získáním optimální ceny pro nákup či prodej instrumentu. Dále také minimalizují riziko, zajišťují vyšší rychlost vyplnění, regulují objem transakce, zajišťují diskrétnost obchodu atd.

Inteligentní pokyny a jejich nejznámější příklady

LMT: Limitní příkaz nakoupí či prodá pouze za stanovenou nebo lepší cenu.

MKT: Market neboli tržní pokyn nakoupí či prodá za aktuální tržní cenu.

MTL: Market-to-Limit pokyn bude vyplněn za aktuální cenu na trhu. Pokud se vyplní jen část, pak zbývající část bude zadána jako limitní příkaz na úrovni ceny, kde se první část vyplnila.

STP: Stop příkaz je vyplněn jako tržní ve chvíli, kdy je dosažena stanovená stop cena .

STP LMT: Stop Limit pokyn je aktivován při dotyku stop ceny. Narozdíl od klasického stop příkazu (STP) není vyplněn jako tržní, ale jako limitní při zadané ceně.

MIT: Market if Touched pokyn nakoupí, jestliže cena poklesne níže k zadané hodnotě a prodá při růstu k určité hodnotě. Jedná se o podobný příkazu stop (STP) s tím, že nákupní pokyn je umístěn pod a prodejní nad současnou tržní cenu.

LIT: Limit if Touched příkaz otevře limitní příkaz (LMT ) na nákup, když cena poklesne níže k zadané hodnotě. LIT je podobný STP LMT s tím rozdílem, že je aktivován dotykem ceny u nákupního pokynu pod a u prodejního nad současnou tržní cenou.

TRAIL: Trailing Stop neboli posuvný stop-loss stanoví stop cenu na fixní úrovni pod tržní cenou. Při růstu trhu se stop-loss posunuje vzhůru o zvolené posuvné množství. V případě poklesu trhu stop-loss zůstává na původní úrovni. Při dotyku stop ceny je exekuován tržní pokyn.

TRAIL LIMIT: Trailing Stop Limit neboli posuvný stop limit je kombinací posuvného příkazu a STP LMT. Při doteku stop ceny se aktivuje limitní pokyn pro úroveň limitní ceny. Může být zadán s limitní cenou, při které bude obchod vyplněn nebo s limitním offsetem, který je vzdáleností od zadané limitní ceny.

TRAIL MIT: Trailing Market if Touched je podobný Trailing Stop (TRAIL) s tím rozdílem, že prodejní příkaz stanovuje stop cenu na fixní úroveň nad tržní cenou na místo pod ní.

TRAIL LIT: Trailing Limit if Touched je obdobou Trailing Stop Limit (TRAIL LIMIT) pokynu lišící se v tom, že prodejní příkaz umísťuje stop cenu na fixní úroveň nad tržní cenou na místo pod ní.

REL: Relative (Pegged-to-Primary) je příkaz pro intradenní tradery hledající lepší ceny na trhu pomocí limitních příkazů. Limitní cena slouží jako strop a offset zvětší poptávkovou cenu (bid) a zmenší nabídkovou cenu (ask), čímž se zúží spread mezí nákupní a prodejní cenou.

RPI: Retail Price Improvement pokyn je podobný REL příkazu s ještě nižší možností offsetu. Tyto příkazy přidávají na trh likviditu a umísťují se se na NYSE do oddělených knih, avšak mohou být párovány se všemi ostatními příkazy.

MOC: Market-on-Close pokyn se vyplní jako tržní co nejblíže zavírající ceně. Na NYSE jsou přijímany a mohou být upravovány a rušeny pouze do 15 minut do uzavření trhu.

LOC: Limit-on-Close pokyn se vyplní při zavření trhu, pokud bude zavírací cena lepší než stanovená limitní cena. Na NYSE jsou přijímany, upravovány a mohou být rušeny pouze do 15 minut do uzavření trhu.

PEG BENCH: Pegged to Benchmark neboli příkaz navázaný na benchmark upravuje cenu automaticky podle pohybu podkladu.

VWAP: Volume-Weighted Average Price nebo objemem vážená průměrná cena, která je garantovaná.

Kde získat nejvíce inteligentních příkazů?

Mezi investory po celém světě se největší oblibě těší platforma Trader Workstation (TWS), která nabízí až 60 druhů chytrých pokynůČeští investoři mají možnost přístupu k nejvíce inteligentním příkazům díky Lynx, který navíc zprostředkovává obchodování na platformě TWS v českém jazyce.

Vyzkoušejte inteligentní pokyny a maximalizujte svůj úspěch na trzích!

Inteligentní pokyny - Trader Workstation - Lynx