Indikátory sentimentu

Existují technické indikátory, které měří náladu na trhu – indikátory sentimentu. Proto se občas říká, že psychologická analýza je víceméně součástí technické analýzy. Indikátory sentimentu a snaží se přečíst aktuální náladu na trhu a často se mohou stát důležitým nástrojem, kterým lze předvídat davové chování subjektů na trhu, které může vyústit například v jednorázový propad cen na trzích. 

Nejznámější indikátory sentimentu

  • Put/Call ratio – ukazatel poměřuje objem obchodů put a call opcí
  • Bull/Bear sentiment – ukazatel poměřující dlouhé a krátké pozice, takže výsledná hodnota značí, jestli je na trhu více nabídky nebo poptávky
  • VIX – měří volatilitu na burze v Chicagu, průběh za posledních 10 let je vidět na následujícím grafu
Indikátor sentimentu

Indikátor sentimentu

Na grafu výše je vidět razantní navýšení aktivity na trhu během roku 2008, kdy došlo ke splasknutí spekulativní bubliny, konkrétně se jedná o hypoteční krizi. Hypoteční krize není jedinou krizí svého druhu, pokud se podíváme do historie, tak má svět za sebou více podobných krizí, do kterých jsou zapleteny psychologické faktory.