High-frequency trading a manipulace na amerických burzách

Už dlouho se nepodařilo žádné knize vyvolat takový rozruch na Wall Street jako dokázal bestselling autor Michael Lewis se svou poslední knihou Flash Boys: A Wall Street Revolt.  Lewis prostřednictvím Flash Boys obviňuje high-frequency trading (HFT) společnosti z manipulování s trhem.

Co to je high-frequency trading (HFT)?

High-frequency trading neboli vysoko-frekvenční obchodování je způsob obchodování, který díky sofistikovaným algoritmům a nejmodernějším technologiím umožňuje obchodovat na burzách v řádu milisekund. HFT probíhá na trzích od roku 1999. Za 15 let existence se rozrostlo tak, že dnes se tímto způsobem již obchoduje okolo 50 % objemu na amerických akciových  burzách.

Společnosti, které se HFT živí, se předhání v rychlosti, s jakou mohou své příkazy realizovat na burze. Časová výhoda, která je tím myšlena, je 150krát rychlejší než mrknutí oka. Miliony dolarů jsou placeny za získání takto malých časových výhod. Sídla newyorských burz v New Jersey jsou v obležení serverů high-frequency trading společností.

Proč high-frequency trading manipuluje trhy?

Michael Lewis v knize Flash Boys obviňuje high-frequency trading společnosti z manipulování trhů. Tyto společnosti totiž dokáží pomocí počítačových algoritmů odhalit investorem zamýšlený nákup akcií, díky své špičkové technice jej provést rychleji, čímž se cena akcií zvýší a poté investorovi prodat jím požadované akcie za vyšší cenu. Celý tento proces probíhá v řádu milisekund. HFT firmy odhalí investorův zájem tím, že jeho objednávka je vyplněna na více burzách. Po identifikaci obchodu na první burze HFT využije své rychlosti a provede obchody na dalších burzách, čímž donutí investora zaplatit více (dráha příkazů je na obrázku pod článkem). Růst ceny je minimální, ale při provedení milionů obchodů denně se Flash Boys dostávají téměř bezrizikově k obrovským přijmům na úkor ostatních investorů. Zejména daytradeři jsou jejich kořistí, jelikož sami spolehají na rychlejší exekuci obchodů.

Je high-frequency trading legální?

Ačkoliv výše popsaný postup obchodování se jeví jako jasný frontrunning (=nelegální praktika na kapitálových trzích, když broker využívá znalostí příkazů klientů pro zisky na vlastní účet), není na tomto systému nic nelegálního. High-frequency trading firmy pouze využívají lepší technologie než ostatní investoři. Více se tímto problémem začíná zabývat FBI a SEC, kteří od minulého týdne zahájili vyšetřování high-frequency tradingu.

Michael Lewis k manipulaci amerických trhů poskytl zajímavý rozhovor pro zpravodajský pořad 60 Minutes.

Manipulace trhů - HFT