Fundamentální analýza

Každý obchodník si volí způsob, jakým se bude snažit určit budoucí vývoj aktiva na trhu.

Fundamentální analýza

Vesměs existují 3 hlavní způsoby analýzy, které se k tomu využívají. V následujícím příspěvku se budeme věnovat jednomu z nich. Tím je fundamentální analýza, která se opírá především o makroekonomická data.

Cílem fundamentální analýzy je zjistit vnitřní hodnotu příslušného instrumentu. K tomu využívá velké množství různých indikátorů a ukazatelů, podle kterých analýzu dělíme do příslušných skupin.

Makroekonomická analýza

Předmětem této analýzy je globální a národní ekonomika. Obchodník se zaměří na hlavní světové a národní makroekonomické ukazatele, které determinují ceny většiny aktiv na trhu. Vedle těchto dat je důležité sledovat také politické zprávy ze světa, které mají neméně významný vliv na pohyb trhu. Nejdůležitější ukazatele, které by obchodník měl sledovat, jsou:

 • HDP
 • Úrokové sazby
 • Inflace
 • Peněžní agregáty (množství peněz v ekonomice)
 • Zdanění
 • Státní dluhy
 • Kapitálový pohyb (export a import)
 • Likvidita
 • Vývoj na světových trzích
 • Politické šoky
 • Nezaměstnanost, která je pro ilustraci na následujícím grafu:
Fundamentální analýza

Příklad: Nezaměstnanost v Eurozóně

Vhodnými servery na sledování makroekonomických dat jsou například:

Další příklady zdrojů kvalitních informací:

… exisuje mnoho dalších.

Sektorová analýza

Různé sektory mají různý ekonomický vývoj a jinak reagují na makroekonomické změny. Obchodník by se měl zaměřit především na potenciál každého sektoru:

 • Jaké má exportní příležitosti?
 • Jakých zisků je v sektoru dosahováno?
 • Jaké náklady zatěžují sektor a hlavně čím jsou tyto náklady determinovány?
 • Má inovační potenciál?

Dále sektory dělíme dle citlivosti na změny v ekonomice a politice:

 • Cyklické sektory – jejich vývoj koreluje s ekonomickým cyklem a jsou velice náchylné na ekonomické změny
 • Neutrální sektory – jejich vývoj s ekonomickým cyklem nekoreluje, protože jejich poptávka je stabilní. Příkladem může být společnost Coca-Cola.
 • Anti-cyklické sektory – jejich vývoj reaguje na ekonomické změny opačně. Například v době ekonomické recese se zvýšila poptávka po zlatě, a tak se společnostem těžícím zlato naopak zvýšily zisky.

Individuální analýza

Poslední částí fundamentální analýzy je finanční analýza konkrétního subjektu. Finanční analýza je ekonomické vyhodnocení finanční situace podniku, na základě veřejně dostupných dat. Finanční analýza jako takové není využívána pouze investory, ale i bankami, které si ověřují jestli je podnik solventní nebo finančními řediteli, kteří tak získávají informace pro svou práci.

Nejdůležitějším zdrojem finanční analýzy jsou účetní informace, které by každá akciová společnost měla mít na svých stránkách. Obchodník si pak vybere ty, které ho nejvíce zajímají a vyhodnotí je. Výsledky finanční analýzy jsou vhodné také pro mezipodnikové srovnání (anglicky ,,benchmarking”), takže obchodník snadněji zjistí, která společnost je na tom finančně lépe. Hlavní ukazatele finanční analýzy jsou často vypočítány automaticky na burzovních stránkách, příkladem může být ukazatel poměru tržní ceny akcie a zisku na akcii (P/E) nebo ukazatel čistého zisku na akcii (EPS)

Je zřejmé, že finanční analýzu je možné vytvořit pouze pro kapitálové společnosti. Na trhu se však neobchodují jen akcie, ale i komodity, které vyžadují trochu jiný přístup. Tím přístupem je Komoditní analýza, které je stejně jako Finanční analýze věnován zvláštní článek.

Závěrem

Největší problém pro drobného obchodníka je v případě fundamentální analýzy dostupnost dat. Informace jsou v dnešním světě velice drahé, takže si málokterý obchodník může dovolit zaplatit ceny, které si účtují specializované společnosti za veřejně jen těžce dostupná data. Většinou obchodník dostává informace od zprostředkovatelů, které nejsou úplně aktuální a mohou být i mírně zkreslené.

Dalším důležitým bodem je časová vhodnost. Fundamentální analýza je účinnější při dlouhodobějším investování. Pokud obchodník uzavírá několik obchodu během jednoho dne, měl by se soustředit spíše na technickou analýzu. Nicméně neznamená to, že fundamentální data nejsou v krátkém období užitečná!