Day trading: Tržní segmentace

Většina obchodníků je zaměřena tolik na různé technické indikátory a vývoj příslušné ceny, že zapomíná na jednu důležitou věc.
Touto věcí je trh, protože cena jednoho aktiva je vždy determinována tržní náladou. Trh je živý organismus, kterým proudí neustále likvidní prostředky. Pokud proudí více vně, hodnota trhu stoupá, stává se dražším a v opačném případě zas ztrácí na hodnotě. Je zřejmé, že obchodník, který sleduje tržní náladu, bude blíže ke splnění svých cílů než ten, který bude trh ignorovat.

Aby obchodník získal přehled o trhu, měl by si trhy roztřídit. Tržní segmentace je tedy určitý systém, kterým obchodník rozdělí jednotlivé trhy podle určitých společných charakteristik. Takovou charakteristikou může být například odvětví nebo geografické rozdělení. Čím podrobněji trhy rozdělíme, tím lépe pro nás, záleží jen na čase, který máme k dispozici. Anglicky se tento přístup označuje pojmem ,,Top-Down Approach“. Přístup shora dolů, jak by jsme řekli česky, znamená, že se obchodník nejdříve soustřeďuje na trh jako na celek a postupně se probírá jednotlivými úrovněmi shora dolů až se dostane k cenovým pohybům jednotlivých společností.

  • Globální ekonomika: V první řadě by tedy obchodník měl nahlédnou na trh globálně, jestli zde panuje pozitivní nálada a globální ekonomika roste nebo naopak . Vhodným ukazatelem by v tomto případě mohl být například S&P 500 pro Severní Ameriku nebo NIKKEI 225 pro Asii. Záleží jaký trh nás zajímá z geografického hlediska. Tatko získáme přehled o aktivitě trhů v různých částech světa.
  • Sektorová ekonomika: Dalším bodem bude rozdělení trhů podle odvětví. Různá odvětví budou jinak korelovat s indexem například zmiňovaného S&P 500. Pokud tedy hlavní index americké akciové burzy roste, tak můžeme vysledovat odvětví, která rostou rychleji než hlavní index. To jsou právě ta odvětví, která hledáme, protože do nich budou pravděpodobně proudit peněžní prostředky a mi tak můžeme profitovat nákupem v tomto odvětví.
  • Akcie: Na závěr srovnáme společnosti v rámci jednotlivých odvětví . V případě, že S&P 500 roste a my jsme si již vybrali příslušný silný sektor, tak se zaměříme na akcie, které obsahuje. To jsou právě ty akcie, které se budou zhodnocovat nejvíce a tak nám jejich nákup může přinést zisk.

Více než 85% všech akcií se vždy pohybuje s trhem! Tento fakt jen utvrzuje v tom, že segmentace trhů může mít pro vaše obchodování opravdu velkou přidanou hodnotu.

K přístupu shora dolů je vhodné dělit trh také malinko jiným způsobem. Porovnejme pohyb celkového trhu s pohybem předchozího dne. Jinými slovy obchodník by měl rozlišit ,,Inside day“ a ,,Outside Day“.

  • Inside Day znamená, že se trh pohybuje vně extrémů daných předchozím dnem. Taková situace je frustrující, protože je těžké odhadnout jednotný směr, kterým se trh ubírá. Je tedy třeba opatrnosti.
  • Outside Day znamená, že trh prorazil extrémy předchozího dne. Taková situace naskýtá obchodní příležitosti a je provázena silnějším pohybem na trhu.

Při segmentaci trhů nám můžou být nápomocny technické indikátorů. Uveďme si několik z nich:

  • Indikátor šíře trhu (market breadth): nejjednodušší z indikátorů sleduje počet akcií, jejichž cena v daný časový úsek rostla a naopak jejichž cena klesala
  • Advance-decline line (A/D): porovnává počet stoupajících s počtem klesajících akcií z celku plus hodnotu za příslušné časové období. Vhodné používat, pokud chceme stanovit nebo potvrdit příslušný trend.
  • Traders’ Index (TRIN): Tento index porovná podíl stoupajících akcií a klesajících akcií s podílem objemu rostoucích akcií a klesajících akcií. Pokud je hodnota indexu menší než 1, značí medvědí trend (pokles ceny aktiva) a naopak při hodnotě větší než 1 naznačuje býčí trend (růst ceny aktiva).

Ovládat tyto ukazatele vyžaduje příslušné zkušenosti. Nejlepší je mít tyto ukazatele zároveň s hlavním akciovým indexem, třeba S&P 500.