Co lze obchodovat?

Dnešní doba nabízí mnoho finančních instrumentů, které lze využívat ke spekulacím na trhu. Které to jsou a kolik jich je?

Běžně obchodovatelných instrumentů je 7 (pokud počítáme i samotné akcie). Liší se především v riziku a ziskovosti, které jsou determinovány velikostí pákového efektu. Určitá odlišnost je také v likviditě, protože různé finanční instrumenty jsou obchodované v různém množství. Nejdříve se podíváme na aktiva, se kterými lze obchodovat na burze a v článku Jaké finanční instrumenty lze obchodovat? si popíšeme finanční nástroje.

Na co můžeme spekulovat?

Základní rozdělení aktiv, na jejichž cenový vývoj můžeme spekulovat, bude následující:

Akcie

Akcie je cenný papír, který dává právo svému vlastníkovi, podílet se na řízení společnosti. Jednoduše se jedná o část obchodovatelného kapitálu příslušné společnosti. Hodnota akcie je dána její aktuální cenou na burze. Aktuální cena je determinována očekávanými výsledky společnosti, vývojem v odvětví a dalšími ekonomickými faktory, které mají vliv na společnost. Zároveň s hodnotou akcie zajímá vlastníka také výše dividend. Dividenda je podíl zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie.

Akcie jsou sami o sobě finančním instrumentem, protože je lze obchodovat přímo na burze bez využití finančních nástrojů, které jsou podrobněji vypsány v zde.

Komodity

Komodity jsou obecně suroviny. Rozdělují se do jednotlivých skupin na zemědělské komodity (kukuřice), energetické komodity (surová ropa) a kovy (například zlato nebo platina). Komodity nelze obchodovat na burze přímo jako akcie, ale ke spekulaci s nimi se využívají finanční instrumenty známé také jako finanční deriváty. Nejvíce se komodity obchodují přes kontrakty futures.

Komodity jsou oblíbené, protože je lze obchodovat s vysokou pákou a nízkým marginem (blokovaná záloha). Takové obchodování může obchodníkovi přinést zajímavé zisky, ale současně je velice rizikové.

Dále: Jaké finanční instrumenty lze obchodovat?