CFD – Contract for Difference

Existuje mnoho způsobů jak obchodovat s využitím páky, neboli investovat minimální kapitál, ale s vysokým ziskovým potenciálem  Takové investování nabízejí pákové produkty jako jsou opce, warranty nebo ETF. Samozřejmě s vyšší pákou se zvyšuje i riziko ztráty.

S těmito produkty existuje ještě jeden velice zajímavý finanční produkt, který se nazývá CFD nebo také česky kontrakt na vyrovnání rozdílu. CFD je smlouva mezi dvěma stranami (kupující a prodávající), za kterou platí kupující prodávajícímu cenu, která je rovna rozdílu mezi aktuální cenou podkladového aktiva a jeho cenou při uzavření obchodu. Existují dva možné závěry obchodu:

  • Rozdílová cena je kladná, což znamená, že cena podkladového aktiva rostla. V tomto případě platí rozdílovou cenu kupující prodávajícímu.
  • Rozdílová cena je záporná, což znamená, že cena podkladového aktiva klesla. V tomto případě platí rozdílovou cena prodávající kupujícímu.

Jedná se vlastně o obchod, ve kterém obchodník nemusí vlastnit podkladové aktivum, ale zároveň je v pozici s proměnlivou marží, protože ta se vypočítává zároveň s cenou podkladového aktiva v reálném čase. V případě, že zdroje obchodníka jsou menší než marže u ztrátového obchodu, tak může poskytovatel požadovat doplnění těchto finančních prostředků nebo uzavřít pozici.  Páka zde může být opravdu velká, a tudíž je riziko velké ztráty také tak velké, takže je třeba být obezřetný.

Marže jsou dvojího typu:

Jednak jsou to počáteční marže, které se odvíjejí od celkového rizika na trhu a od samotného podkladového aktiva. Obvykle je 3% až 30% u akcií. Počáteční marže se odečítá z účtu obchodníka při otevření obchodu. Druhý typ je marže variační, která se strhává nebo přičítá ke zdrojům klienta podle toho, jak se vyvíjí cena podkladového aktiva.

Zprostředkovatelé:

CFD jsou takzvané ,,over the counter“ nástroje, to znamená, že nepůsobí na žádném regulovaném trhu, ale pouze při obchodování s nimi jednáte s poskytovatelem. Existují dva typy poskytovatelů. První z nich vám vlastně obchod zprostředkovává a vypočítá si určitou provizi. Druhý z nich si neúčtuje provizi, ale jedná jako tvůrce trhu a většinou vám nabízí větší spread.

Závěrem:

První zmínky o CFD jsou z Londýna, kde byly používány jako nástroj pro vyrovnání rizika, používaný hedgeovými fondy. Po nějaké dobe se staly staly veřejně obchodovatelnými finančními deriváty na většině trzích kromě USA, kde jsou tyto soukromé smlouvy mezi dvěma stranami zakázané.

CFD jsou relativně levný způsob, jak se dostat k obchodování s mnoha finančními instrumenty, ale každý by si měl uvědomit, že je to velice riziková záležitost vzhledem k maržím, které CFD doprovází. Je mnoho finančních instrumentů, které takové nevýhody nemají jako třeba sprintery nebo turba, kde obchodník ztratí případně svou investici a ne její násobek.

Krása CFD spočívá především v době jejich trvání, která je prakticky nekonečná v porovnání s ostatními smlouvami jako jsou například futures a žádnými poplatky spojenými s expirací. Celkově lze však hodnotit CFD jako velice riskové.