Časová platnost příkazu

Nutnost umět využívat inteligentní příkazy jsme zmiňovali již několikrát. Jednou z jejich důležitých vlastností je časová platnost příkazu.

Co to je časová platnost příkazu?

Časová platnost příkazu říká, jak dlouho bude Váš příkaz platný před tím, než bude stornován. Pro tradery je nezbytné orientovat se v této vlastnosti příkazů, aby se předešlo zbytečným chybám. Zapomenutý příkaz s neomezenou časovou platností dokáže portfoliu ublížit v tu nejméně vhodnou chvíli.

Časová platnost příkazu a její druhy

DAY - Příkaz se zruší pokud není umístěn na trh do konce obchodního dne.

GTC (Goog-Till-Canceled) – Příkaz je platný až do chvíle, kdy se uskuteční nebo je zrušen. GTC příkaz bude autoamticky zrušen pokud dojde ke štěpení akcie, pokud se 90 dní nepřihlásíte do obchodní platformy.

OPG - Pomocí OPG můžete zadat pokyny MOO (Market-On-Open neboli nákup při otevření trhu za tržní cenu) nebo LOO (Limit-On-Open neboli limitní příkaz při otevření trhu).

IOC (Immediate-Or-Cancel) – Okamžité vyplnění po zadání příkazu. Pokud bude okamžitě vyplněna jenom část, pak se zbývající část ruší.

GTD (Good-Till-Date) – Příkaz je platný v systému do jeho vyplnění nebo do zavření trhu předem zadaného dne. Zadejte den, který je limitní pro vyplnění příkazu.

DTC (Day-Till-Cancelled) – Podobný příkaz dennímu pokynu, kde namísto zrušení příkazu a jeho smazaní pokud není během obchodního dne vyplněn dochází ke smazání příkazu z burzy, ale v platformě TWS zůstává.

FOK (Fill-Or-Kill) – Pokud není celý příkaz okamžitě vyplněn, je celý smazán.

Časová platnost příkazu