Bollingerova pásma

Bollingerova pásma (anglicky zvaná Bollinger Bands, BB) označují dnes v tradingu hojně využívaný indikátor. Jedná se o trendový ukazatel tvořený jedním pohyblivý průměrem a dvěmi obalovými křivkami představujícími horní a dolní hranici. Bollingerova pásma vyvinul John Bollinger na počátku osmdesátých let dvacátého století. Teorie tohoto indikátoru spočívá ve využití statistiky. Pro určení hranic, mezi kterými se trh může s 95% pravděpodobností nacházet, využijeme tzv. směrodatné odchylky.  Ta nám říká, že s 95% pravděpodobností se trh bude pohybovat právě mezi dvěmi křivkami tvořícími Bollingerova pásma. Výpočet těchto křivek je následující.

Vzorec pro Bollingerova pásma

Základní součástí je střední Bollingerovo pásmo, které se rovná klouzajícímu průměru (SMA).

Dále je třeba určit konkrétní hodnoty jednotlivých pásem:

Dolní Bollingerovo pásmo = SMA – 2 standardní odchylky

Horní Bollingerovo pásmo = SMA + 2 standardní odchylky

Tyto hranice tedy tvoří Bollingerova pásma. Dále je třeba tento indikátor správně interpretovat. V situaci, kdy trhy netrendují (pohybují se do strany), se Bollingerova pásma zužují a naopak ve chvíli velkých pohybů se obě pásma od sebe vzdalují. Viz obrázek níže. Použijeme nastavení období průměru 14 a odchylku 2, které je pro Bollingerova pásma standardně využíváno.

Bollingerova pásma

Jak už bylo zmíněno, pro 95 % případů by se trh měl pohybovat v námi stanovením rozpětí. Aby byla tato podmínka splněna, musí docházet ke korekcím a změnám trendu. S pomocí tohoto indikátoru je možné je určit, nebo alespoň rozpoznat místa, kde by ke korekcím mohlo dojít.

Na obrázku můžete také vidět situaci, kdy trh uzavřel mimo hranice tvořené Bollingerovými pásmy. Tyto situace představují oněch zbývajících 5 %.

Pro a proti

Toto je tedy ukazatel Bollingerových pásem v celé své kráse a jednoduchosti. V podstatě jediné, co pan Bollinger udělal, je, že vzal prokázaný statistický model náhodně generovaných dat a aplikoval jej na finanční trhy. Tím získal určitou pravděpodobnost budoucího vývoje trhů.

Výhodou Bollingerových pásem je, že nám dobře určí období vysoké a nízké volatility. Dále nám dobře stanovují extrémy trhu, které jsou z krátkodobého hlediska neudržitelné. Mezi nevýhody patří například fakt, že použití samotného Bollingerova pásma dává příliš mnoho falešných signálů. Zároveň je někdy těžké rozeznat, co lze považovat za signál a co nikoliv. Způsobů, jak používat tento indikátor, je více. Některé z nich naleznete v článku „Jak použít Bollingerova pásma“.